عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستاناداره کل دفتر استاندار و روابط عمومی

 

 

اداره کل دفتر استاندار و روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: حسین احمدی

سمت: مدیرکل حوزه استاندار و روابط عمومی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سوابق اجرایی: مسئولیت اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان ، مدیر حوزه دبیرکل و دبیر کمیته انتصابات اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان کشور
مسئول دفتر: احمدی
تلفن مستقیم دفتر: 32480127
 
کد خبر: 70


اداره کل حراست استانداری

اداره کل حراست استانداری

 نام و نام خانوادگی: کمیل بای 

سمت: مدیرکل حراست استانداری گلستان
تلفن دفتر: ۴۴۸۰۱۳۱
کد خبر: 72


دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گلستان

دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گلستان
نام و نام نام خانوادگی: هانی محمدی 
سمت: مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گلستان
مدرك تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سوابق اجرایی: معاون دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری گلستان
مسئول دفتر: عقیل گیلک
تلفن دفتر : 32480132 
فاكس دفتر: 32480133
کد خبر: 74


معاونت روابط عمومی ، تشریفات و امور بین الملل

 معاونت روابط عمومی ، تشریفات و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی: علی متکی 

سمت: معاون روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل 
مدرك تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت تحول 
سوابق اجرایی: مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 
تلفن دفتر: 32480128
فاکس: 32433315

 
کد خبر: 75


مدیریت هسته گزينش

مدیریت هسته گزينش

 نام و نام خانوادگی: قاسم طالبی

سمت: مدیر هسته گزینش
تحصیلات دانشگاهی: لیسانس مدیریت بازرگانی
سوابق اجرایی: بمدت 22 سال سابقه کار در حوزه های گزینش و حراست استانداری و دفتر سیاسی فرمانداری گرگان و ...

تلفن تماس: 32480486
کد خبر: 73


دفتر امور زنان و خانواده استانداری

دفتر امور زنان و خانواده استانداری

 

 نام و نام خانوادگي: سیده زهرا حسینی جبلی

سمت: سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداري گلستان
مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد علوم قرآنی
مسئول دفتر: خانم مقصودلو
تلفن دفتر:  32480059
کد خبر: 413


اداره کل مدیریت بحران استانداری

اداره کل مدیریت بحران استانداری

نام و نام خانوادگی: نعمت الله حاجی زاده

سمت:  مدیرکل مدیریت بحران استانداری
مدرك تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سوابق اجرایی: مدیرکل دفتر فنی استانداری - مدیرکل مدیریت بحران استانداری گلستان
مسئول دفتر: رحمت روشندل
تلفن دفتر:  32480145 - 32480144
ایمیل:  Bohran@golestanp.ir
کد خبر: 91