عضویت    ورود
ورود به سایت

پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

» ارتباط با مدیر کل بازرسی استانداری

ارتباط با مدیر کل بازرسی استانداری


وزارت کشور  
استانداری گلستان  
دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی
فرم دریافت گزارش (برمبنای مواد 91 و 92 قانون خدمات کشوری-مبارزه با فساد اداری)
** ویژه  استانداری ،  فرمانداریها  و واحدهای تابعه **